РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПЕНЛИВО ВИНО

Резервоарите от тази категория са подходящи за съхранение и производство на пенливо вино.

Те са направени да издържат на свръхналягане от неръждаема стомана (AISI 304) с огледална обработка (BA) на повърхността, което улеснява почистването на резервоара. Те са оборудвани с охлаждащи ризи с висока ефективност при топлообмена и с цялото необходимо оборудване и компоненти за контрол на температурата. По периметъра и отдолу са изолирани с каменна вата с висока плътност (8 см). Предвидено е и използването на инертен газ (азот).
Произвеждат се в размери по желание на купувача, като възможната им вместимост варира от 1000 до 7000 литра.

Вместимост ≥ 1000 Lt.

Люк Φ400

горен

Овален люк

ниско в основното тяло

Нивомер

Уред за взимане на проба​

Два крана за изпразване

Термометър

Стълба

по желание и само за големи съдове

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА ВАШИЯ

РЕЗЕРВОАР ЗА ПЕНЛИВО ВИНО

ДОСТАВКА ПОЧТИ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

Related projects