РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХНАНЕНИЕ НА ДЕСТИЛАТИ

Резервоарите от тази категория са предназначени за съхранение на всички видове дестилатни продукти.

Изработени са от неръждаема стомана (AISI 304) с огледална повърхностна обработка (BA), което улеснява почистването на съда. Има възможност за оборудване с високоефективни охладителни ризи и с цялото необходимо оборудване и аксесоари за контрол на температурата. Предвидено е и използването на инертен газ (азот).
Произвеждат се в размери, желани от купувача, като възможната им вместимост варира от 500 до 10 000 литра.

Вместимост ≥ 500 Lt.

Горен люк Φ400

Овален люк 44x34

ниско в основното тяло

Нивомер

Пробовземач (пипета)

Стълба

(по желание и само за големи съдове)

Два дренажни крана

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА ВАШИЯ

РЕЗЕРВОАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕСТИЛАТИ

ДОСТАВКА ПОЧТИ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

Related projects