ΣΙΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Δεξαμενή παραλαβής και αποθήκευσης γάλακτος με κωνικό πυθμένα 15 μοίρες και έδραση σε πόδια. Η μόνωση της δεξαμενής υλοποιείται με υλικά πολύ χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και επικαλύπτεται με εξωτερικό κέλυφος πλήρως συγκολλητό. Για την διατήρηση της θερμοκρασίας εφαρμόζονται μανδύες ψύξης υψηλής απόδοσης ενώ η πίεση λειτουργίας είναι ατμοσφαιρική. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ολική εκκένωση, πλευρική θυρίδα, εξαερωτικό οροφής, σταθμοδείκτης και διάταξη CIP. Η ανάδευση του προϊόντος εκτελείται από πλευρικό αναδευτήρα ειδικού τύπου, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ομογενοποίηση του. 

Ανθρωποθυρίδα Φ400 πάνω

Ανθρωποθυρίδα Oval κάτω

Δείκτης στάθμης​

Δειγματολήπτης​

Δύο βάνες εκκένωσης​

Θερμόμετρο​

Σκάλα ανόδου​

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ

ΣΙΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

truck

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Back to list

Related Projects